INSTALLATIE

UITPAKKEN

Stap 1 : Open het deksel en pak de pomp uit die in de gootsteen ligt.
Stap 2 : Verwijder de plaat in roestvrij staal samen met de golf, de tap en de filter in roestvrij staal.
Stap 3 : Klik de zwarte leiding onder de gootsteen los en haal de leiding van de kwast weg om dan de gootsteen weg te nemen
Stap 4 : Plaats de pomp op de daarvoor voorziene plaats op de bodem van de kuip (tussen de 4 plaatjes) en schakel de elektrische kabel ervan op de kit aan: haal de groeneringaansluiting eruit en schroef de groene ring vast om de aansluiting vast te maken. Maak de leiding van de pomp aan de leiding van de filter vast met het verbindingsstuk.
Stap 5 : Zet de gootsteen terug op zijn plaats. Maak de zwarte leiding opnieuw onder de gootsteen vast en hang de buis van de kwast terug op zijn plaats.
Stap 6 : Plaats de filter in roestvrij staal, de tap (de aanduidingen moeten op de goede plaats zitten, de plooien moeten naar boven zijn gericht) en de plaat in roestvrij staal met de golf terug.

INWERKINGSTELLING

Stap 1 : Vul net genoeg met vloeistof tot het peil hoog genoeg is (minstens 60 l vloeistof).
Stap 2 : Klik op de schakelaar “C° on/off” om de fontein op te warmen. Het scherm geeft nu “warmt op” aan.
Stap 3 : Plaats een tablet in de daarvoor voorziene rechthoekige opening.
Stap 4 : Bevestig de onderhoudskaart van de fontein op de muur erboven.
Etape 5 : Vul, telkens wanneer u een nieuwe tablet aan de vloeistof toevoegt, de datum aan op het schema op de onderhoudskaart.
Stap 6 : Wanneer het scherm “temperatuur ok” aangeeft, betekent het dat de fontein klaar is voor gebruik.

BOOSTMODUS

De temperatuur stijgt exact 5°C

Dankzij de verhoogde temperatuur kunnen onderdelen met erg hardnekkig vuil efficiënt worden ontvet.

Stap 1 : Druk op de knop BOOST. Lampje “B” knippert en lampje “VERWARMT” licht op.
Stap 2 : Wanneer de gewenste temperatuur is bereikt, houdt het opwarmen op. Lampjes “B” en “VERWARMT” branden.
Stap 3 : Wanneer de temperatuur terug naar de beginwaarde zakt, knippert het lampje “VERWARMT” traag.

ECO-MODUS

Tijdelijke daling van de temperatuur tot 30°C

Met de ECO-modus laat u de temperatuur van het water zakken. Op die manier kunt u gedurende een bepaalde tijd minder elektriciteit verbruiken (instelbaar, zie handleiding). Eens de tijd verstreken is, stijgt de temperatuur opnieuw naar het niveau voor normaal gebruik.

Stap 1 : Nadat u op de knop ECO heeft gedrukt, dooft het lampje “VERWARMT” en gaat het oranjelampje “€” langzaam knipperen.
Stap 2 : Eens de temperatuur is bereikt (30°C), blijft ze gedurende 11 uur stabiel (instelbaar, zie handleiding).
OPGELET: Wanneer de knop “pomp” wordt ingedrukt, valt de ECO-modus uit.
Stap 3 : Met het verstrijken van de tijd warmt de temperatuur opnieuw op tot 38°C. Het lampje “VERWARMT” knippert langzaam.